Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

Vere Montis

Udruga VERE MONTIS osnovana je sa sljedećim ciljevima:

  • Promicanje civilnog društva i ljudskih prava s naglaskom na sport i aktivnosti vezane uz sport i sportski odgoj.
  • Održivi razvoj tjelesnog odgoja i sporta.
  • Izrada, provedba i koordinacija nacionalnih i međunarodnih projekata i programa razvoja sporta i tjelesnog odgoja.
  • Poboljšanje zdravlja, tjelesne kondicije i sportske kulture građana, s prioritetom problema mladih.
  • Razvoj obrazovanja u tjelesnoj kulturi i sportu i kroz sport te neformalno trajno obrazovanje u području sporta, stručnog usavršavanja, poslovanja i poduzetništva. Osobito promicanje dualne karijere bivših sportaša, ravnopravnost spolova, afirmacija prava i integracije u društvo osoba s invaliditetom; podizanje svijesti i promicanje kvalitete života kroz promicanje sporta u životu mladih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, zalaganje za ekologiju i održivi razvoj te borbu protiv svih oblika ovisnosti i dopinga; Neformalno obrazovanje i mobilnost trenera i administrativnog osoblja iz sportskih klubova; volontiranje itd.


Menadžerski tim i osnivači VERE MONTIS-a su bivši sportaši i voditelji lokalnih i nacionalnih sportskih saveza iz Hrvatske, zatim stručnjaci docent i profesori iz područja menadžmenta te emeritus iz područja kineziologije i medicine. Udruga je u mogućnosti osigurati pravilnu provedbu projekata i pridržavati se svih faza projektnih aktivnosti, obrazovnih i istraživačkih aktivnosti te aktivnosti širenja informacija. Može ugostiti bilo kakve događaje i kampanje, povezane s tjelesnom aktivnošću, aktivnim životom, sportskim događanjima, neformalnim obrazovanjem i slično. Tijekom trajanja projekta podržavati će se organizaciju sastanaka, događanja kao i razvoj metodologije i sadržaja, oglašavanje i kampanje vidljivosti.

Vere Montis mrežne stranice