Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

Projekt Boost počinje u travnju 2021.

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" strateško je partnerstvo od 24 mjeseca, sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske Unije, s ciljem stvaranja novog obrazovanja i osobnog razvoja za mlade u Europi pružanjem interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na razvoju transverzalnih vještina.U sve složenijoj stvarnosti u današnje vrijeme razvoj seta osnovnih i transverzalnih vještina ima visok prioritet kako bi se zadovoljili zahtjevi poslodavaca i imperativi konkretnog ostvarivanja građanstva, kako je europska komisija navela u "Novom programu vještina za Europu" (2016.). Društvo koje se brzo mijenja i svjetska transformacija zabilježena u posljednjem desetljeću pružaju nove obrazovne trendove, povećane zahtjeve tržišta rada i prilagodljivost obrazovnih mogućnosti, posebno tijekom biosigurnosnih kriza kao što je pandemija bolesti COVID-19. Nova stvarnost zahtijeva vještine i znanja koja nadilaze samu određenu profesiju i dovodi do nove potrebe za visokom razinom posjedovanja transverzalnih vještina, uključujući mlade ljude. "Transverzalne vještine su one za koje se obično smatra da nisu posebno povezane s određenim poslom, zadatkom, akademskom disciplinom ili područjem znanja, već kao vještine koje se mogu koristiti u širokom rasponu situacija i radnih okruženja" (IBE 2013). "Te su vještine sve traženije kako bi se učenici uspješno prilagodili promjenama i vodili smislen i produktivan život" (UNESCO UNEVOC). Poseban problem kojim upravlja BOOST je razvoj transverzalnih vještina putem posebno osmišljenih alata koji naglašavaju važnost transverzalnih vještina, ključnih za učinkovit i usmjeren osobni i profesionalni razvoj mladih u EU usmjeren na ciljeve. BOOST je pristup transnacionalne suradnje koji uključuje organizacije koje dolaze do ciljnih skupina projekta, a konzorcij čine nevladine organizacije i udruge mladih s ogromnim iskustvom i prepoznatom kvalitetom u politikama za mlade.

PRIJEDLOG POTICAJA U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN S CILJEVIMA PROGRAMA ERASMUS+ KAKO BI SE:
• Povećale vještine i zapošljivost;
• Modernizirati obrazovanje, osposobljavanje i rad s mladima;
• Usredotočite se na mlade.

GLAVNE POTREBE KOJE ĆE POTAKNUTI OPSKRBLJIVATI:
• Osnažiti mlade i mlade radnike kroz sve aktivnosti i ostvarenja BOOST-a;
• Praktični MOOC prilagođen mladima za e-učenje za razvoj transverzalnih vještina mladih;
• User-friendly BOOST priručnik za osobe koje rade s mladima.

Boost projekt doseći će dvije glavne ciljne skupine:
• Mladi iz partnerskih zemalja - najmanje 50 učenika po zemlji koristit će platformu tijekom BOOST životnog vijeka (ukupno 200) (neiskorištenih korisnika nakon završetka projekta);
• Osobe koje rade s mladima iz partnerskih zemalja moći će se pozirati s inovativnim Priručnikom koji osigurava razvoj transverzalnih vještina kod mladih s kojima rade - najmanje 200 preuzimanja e-verzije Priručnika i najmanje 50 primjeraka po zemlji koji će biti izbrisani na tvrdoj (papirnatoj) kopiji radnicima s mladima i organizacijama mladih.

OČEKIVANI REZULTATI:
• Provedba kvalitetnih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti usmjerenih na razvoj transverzalnih vještina mladih;
• Razvoj, testiranje i pokretanje potpuno funkcionalnog BOOST MOOCa za e-učenje s ciljem razvoja transverzalnih vještina postavljenih kod mladih. Platforma za e-učenje bit će internetsko središte za transverzalne vještine koje će uključivati različite resurse prilagođene mladima;
• Razvoj praktičnog PRIRUČNIKA BOOST za osobe koje rade s mladima čiji im je cilj osnažiti ih za razvoj transverzalnih vještina kod mladih s kojima rade;
• 4 transnacionalna projektna sastanka – aktivnosti upravljanja i razvoja sadržaja te 2 diseminacije događaja/zemlje;
• Osigurana održivost rezultata projekata zbog stvarnih tema, održivih ostvarenja za razvoj mladih i širokog širenja njegove upotrebljivosti i važnosti u partnerskim zemljama i diljem EU-a.

Kroz navedena ostvarenja i aktivnosti BOOST projekt će snažno doprinijeti razvoju sektora mladih te će u sadašnjoj izazovnoj situaciji osigurati razvoj transverzalnih vještina za mlade. Kroz interaktivne alate pripremati će se sadržaj koji mladima omogućuje da se uhvate u koštac sa svojom razinom razvoja i dobiju savjete i trikove kako mogu dalje razvijati transverzalne vještine: kritičko razmišljanje, inovativno razmišljanje, prezentacijske vještine, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, sposobnosti timskog rada, samo disciplina, entuzijazam, upornost, samomotivacija, tolerancija, otvorenost, poštivanje različitosti, interkulturalno razumijevanje, medijska pismenost, informacijska pismenost, sposobnost lociranja i pristupa informacijama, sposobnost analize i procjene medijskog sadržaja, fizičko zdravlje, vjerske vrijednosti (definicija UN-a) koje će u visokoj kompetenciji na tržištu rada biti vrlo potrebne za njihov pravilan profesionalni i osobni razvoj.

Dugoročnu korist osigurava održivost boost rezultata usmjerenih na vrlo važnu temu razvoja transverzalnih vještina, koja će biti još aktualnija u oporavku nakon pandemije, kroz upotrebljivost i BOOST e-learning MOOC-a i Priručnika također nakon završetka projekta.

PROJEKTNI KONZORCIJ:
• Koordinator: Bugarska udruga za razvoj sporta (Bugarska), www.bulsport.bg
Partneri:
• Bosanskohercegovačka predstavnička udruga za vrijedne mogućnosti (Bosna i Hercegovina), www.bravo-bih.com
• Vere Montis (Hrvatska), www.veremontis.com
• L'ORMA (Italija), www.ormasite.it/en

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" (BOOST) sufinanciran je iz Erasmus+ programa Europske unije, kojim se upravlja u Bugarskoj putem Nacionalne agencije Erasmus+ – Centra za razvoj ljudskih potencijala.