Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati
Preuzeli ste #BOOST Priručnik za osobe koje rade s mladima

Priručnik BOOST

Strategija Europske unije za mlade 2019.-2027. prepoznaje mlade kao arhitekte vlastitih života, koji pridonose pozitivnim promjenama u društvu i obogaćuju ambicije EU-a. Također se priznaje da politika za mlade može pomoći u stvaranju prostora u kojem mladi ljudi mogu iskoristiti prilike i povezati se s europskim vrijednostima. U svjetlu promjenjivog krajolika zapošljavanja, Europska unija trebala bi među mladima podržati osobni razvoj i rast do autonomije, izgradnjom njihove otpornosti i opremanjem potrebnim resursima za sudjelovanje u društvu: u konačnici pomažući u iskorjenjivanju siromaštva mladih i svih oblika diskriminacije uz promicanje socijalne uključenosti. “Budućnost rada” je krovni pojam koji opisuje evoluciju profesionalnog rada u srednjoročnom do dugoročnom razdoblju pod utjecajem različitih trendova. U raznolikom kontekstu mladih u EU-u, "Budućnost rada" potaknuta je potražnjom za snažnijim vještinama na tržištu rada. Poslodavci već sada teško popunjavaju slobodna radna mjesta za poslove s visokom ili srednjom kvalifikacijom, isto kao što radnu snagu čini tri puta više niskokvalificiranih radnika nego što je potrebno za odgovarajuća zanimanja. Budući da potražnja za niskokvalificiranim radnicima nastavlja opadati u različitim stupnjevima diljem država članica, mladi ljudi koji ulaze na tržište rada trebat će više razine obrazovanja i osposobljavanja—opremljenim sa ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje, kao i specifičnim digitalnim, strukovnim i osobnim vještinama koje će im pomoći da se snađu na putu prema budućoj karijeri. Kako bi se pomoglo mladim ljudima da uspješno prijeđu na tržište rada i unutar njega te da izgrade uspješne karijere, potrebni su čvrsti temelji vještina i odgovarajuće smjernice potkrijepljeni visokokvalitetnom inteligencijom i prilagodljivim/odgovarajućim sustavima obrazovanja i osposobljavanja—uključujući promicanje cjeloživotnog učenja. U jačanju njihovih sposobnosti da učinkovito iskoriste promjenjivu prirodu posla, također je važno opremiti mlade Europljane ključnim kompetencijama koje uključuju meke vještine povezane, između ostalog, s rješavanjem problema, komunikacijom, poduzetničkim vještinama, kritičkim razmišljanjem, kreativnim razmišljanjem, samopredstavljanjem , samoizražavanjem i pregovaranjem (Vijeće EU-a, Zaključci o mladim ljudima i budućnosti rada, 2019.).

S pogledom na nadolazeću industrijsku revoluciju 4.0, cijeli svijet se mora brzo prilagoditi promjenama; sektor mladih nije ništa drugačiji. Primarni cilj #BOOST priručnika je osnažiti osobe koje rade s mladima da podignu svijest među mladima kako je, unutar njihovih individualnih života, razvoj vještina ključan za uključivanje na tržište rada i kvalitetan osobni razvoj. Osim osoba koje rade s mladima, svi akteri koji se bave mladima, poput obrazovnih institucija, subjekata za karijerno usmjeravanje, sportskih organizacija, pa čak i aktivnih igrača unutar formalnog obrazovnog sustava, predstavljaju primarni cilj za priručnik BOOST.

Inovacija
Nova priroda BOOST priručnika unutar sektora mladih pomaže u osiguravanju njegovih inovativnih prednosti i da uvelike doprinosi kvaliteti strukturiranih aktivnosti mladih unutar partnerskih zemalja i diljem Europe tijekom trajanja projekta. Nadalje, BOOST se fokusira na “vještine i znanja budućnosti” i kako možemo podržati stranke koje provode aktivnosti za mlade da ih prepoznaju i prenesu ciljnim skupinama s kojima rade. Industrijska revolucija 4.0 i njezin utjecaj na sam sektor mladih još uvijek je novi pristup za kojim postoji velika potražnja već u različitim gospodarskim područjima unutar EU-a; budući da se rezultati projekta temelje na načelu OER-a/otvorenih obrazovnih resursa, rezultati lako dopiru do svih osoba koje rade s mladima, uključujući one koji rade s mladima s manje mogućnosti.

Učinak
Izdanje predstavlja jedan od prvih priručnika u području razvoja transverzalnih vještina, s fokusom na praktičnu primjenu od strane osoba koje rade s mladima i dionika na različitim razinama. Dostavljeni tiskani primjerci (50 komada po zemlji) služe kao vodič koji organizacije za mlade mogu koristiti za poboljšanje svojih procesa dok ih u isto vrijeme osnažuju da daju prioritet transverzalnom razvoju vještina. Osim toga, sportske škole i sveučilišta također se mogu pozvati na ovaj obrazovni materijal.

Prenosivost
Ovaj pristup prenosiv je na druge sektore kao što su obrazovanje, sport, kultura i društveno područje, koji svi rade s mladima; posjedovanje konkretnog proizvoda koji je posebno usmjeren prema stvarnim potrebama omogućuje tim sektorima provođenje povezanih aktivnosti s jasnim fokusom na točne skupove vještina zrelih za razvoj. U isto vrijeme, ovo je također prenosivo na sve razine politike za mlade, uključujući lokalne organizacije mladih i nacionalne ili europske strukture mladih. Rezultat također može poslužiti kao koristan alat za HR odjele privatnih tvrtki, koji mogu koristiti akumulirano znanje za poticanje profesionalnog i osobnog razvoja među svojim zaposlenicima.

BOOST priručnik u konačnici služi kao praktičan alat za svaku organizaciju mladih, osobe koje rade s mladima i obrazovne stručnjake koji se bave osnaživanjem mladih u Europi i svijetu općenito. Također usmjerava vitalne informacije u brojne poslovne organizacije koje žele razviti transverzalne vještine među potencijalnim zaposlenicima u svim sektorima. Priručnik je dostupan online (pdf), na BOOST e-platformi na www.boostskills.eu (EN, BG, BH, HR, IT) i putem papirnate kopije (na engleskom) postavljene za distribuciju zainteresiranim akterima i na lokalnoj i na međunarodnoj razini. Kao jedno od prvih izdanja na tu temu dostupno sektoru mladih, priručnik se posvećuje transverzalnim vještinama – s obzirom na njihovu opću važnost i kako ih dalje razvijati kod mladih ljudi.