Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

U Sarajevu održana mobilnost #BOOST testiranja

U razdoblju od 31.08. do 03.09.2022. u Sarajevu je u Bosni i Hercegovini održana probna mobilnost projekta "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST je 24-mjesečno strateško partnerstvo, sufinancirano iz Erasmus+ programa Europske unije, čiji je cilj stvaranje novih mogućnosti učenja i osobnog razvoja za mlade u Europi pružanjem interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na razvoju transverzalnih vještina. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerskih zemalja iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije i Hrvatske, a tijekom testiranja mobilnosti projektni tim i zaposleni mladi radnici prisustvovali su praktičnim posjetima u organizacijama mladih u zemlji, usmjerenim na razvoj transverzalnih vještina kod mladih – NAHLA, Zaklada Mozaik i HomeWorkHub , svi rade nevjerojatan posao za mlade ljude u zemlji. Drugog dana mobilnosti međunarodna skupina održala je radionice testiranja tijekom kojih je napravljen završni test platforme za e-učenje za razvoj transverzalnih vještina, dostupan već u www.boostskills.eu. Na projektnoj platformi dostupan je i #BOOST priručnik, koji je vrijedan alat za učenje za osobe koje rade s mladima u području razvoja transverzalnih vještina te je dostupan za besplatno preuzimanje na bosanskom, bugarskom, hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

PROJEKT BOOST U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN S CILJEVIMA PROGRAMA ERASMUS + ZA:
• Povećanje vještina i mogućnosti zapošljavanja;
• Modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima;
• Fokus na mlade.

GLAVNE POTREBE MLADIH KOJE PROJEKT BOOST POKRIVA:
• Osnaživanje mladih i osoba koje rade s mladima kroz sve aktivnosti i rezultate projekta BOOST;
• Praktična, pogodna za mlade elektronička platforma za učenje-MEP, za razvoj transverzalnih vještina mladih;
• BOOST priručnik za osobe koje rade s mladima s praktičnim naglaskom na razvoj transverzalnih vještina kod mladih.

BOOST PROJEKT DOSEŽE DVIJE GLAVNE CILJNE SKUPINE:
• Mladi iz partnerskih zemalja - najmanje 50 mladih učenika iz svake zemlje koristit će cjeloživotnu platformu projekta BOOST (ukupno 200) (neograničen broj korisnika nakon završetka projekta);
• Osobe koje rade s mladima iz partnerskih zemalja moći će nabaviti inovativni priručnik koji osigurava razvoj transverzalnih vještina kod mladih s kojima rade - najmanje 200 preuzimanja elektroničke verzije priručnika i najmanje 50 primjeraka po zemlji koji će se distribuirati na papiru za osobe koje rade s mladima i organizacije.

OČEKIVANI REZULTATI:
• Provedba kvalitetnih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti usmjerenih na razvoj transverzalnih vještina mladih;
• Razvoj, testiranje i pokretanje potpuno funkcionalne platforme za e-učenje - BOOST MOOC, s ciljem razvoja transverzalnih vještina mladih. Platforma za e-učenje bit će internetski centar za transverzalne vještine, koji će uključivati različite resurse pogodne za mlade;
• Izrada praktičnog priručnika BOOST za osobe koje rade s mladima, čiji je cilj olakšati razvoj transverzalnih vještina mladih s kojima rade;
• 4 međunarodna sastanka projekata - aktivnosti upravljanja sadržajem i razvoja i 2 događaja širenja u svakoj zemlji;
• Osiguravanje održivosti rezultata projekta, zbog važnosti teme, održivih rezultata za razvoj mladih i širokog širenja njegove upotrebljivosti i važnosti u partnerskim zemljama i diljem EU-a.

Kroz navedene rezultate i aktivnosti projekt BOOST snažno će doprinijeti razvoju sektora mladih te će razviti transverzalne vještine mladih u trenutno teškoj situaciji. Interaktivni alati koristit će se za pripremu sadržaja koji će mladima pomoći da povećaju razinu razvoja i pružiti im savjete i trikove kako dalje razvijati svoje transverzalne vještine: kritičko i inovativno razmišljanje, prezentaciju, komunikacijske i organizacijske vještine, vještine timskog rada, samodisciplinu, entuzijazam, upornost, samomotivaciju, toleranciju, otvorenost, poštivanje različitosti, međukulturno razumijevanje, medijsku i informacijsku pismenost, sposobnost otkrivanja i pristupa informacijama sposobnost analize i procjene medijskog sadržaja, fizičkog zdravlja, vjerskih vrijednosti (definicija UN-a), što će biti izuzetno korisno za njihov pravilan profesionalni i osobni razvoj ako se poboljšaju.

Dugoročne koristi osigurat će održivost rezultata projekta BOOST, koji su usmjereni na ključnu temu razvoja transverzalnih vještina, koja će biti još važnija u oporavku od pandemije, korištenjem platforme za e-učenje – MEP i priručnika. nakon završetka projekta.

PROJEKTNI KONZORCIJ:
• Koordinator: Bugarska udruga za sportski razvoj (Bugarska), www.bulsport.bg;
Partneri:
• Bosanskohercegovačka predstavnička udruga za vrijedne mogućnosti (Bosna i Hercegovina), www.bravo-bih.com;
• Vere Montis (Hrvatska), www.veremontis.com;
• L'ORMA (Italija), www.ormasite.it/en.

Projekt "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" (BOOST) sufinanciran je iz Erasmus+ programa Europske unije, kojim u Bugarskoj upravlja Nacionalna agencija Erasmus+ - Centar za razvoj ljudskih potencijala.