Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

O projektu BOOST

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" je 24-mjesečno strateško partnerstvo, sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske unije, s ciljem stvaranja novog obrazovanja i osobnog razvoja za mlade ljude u Europi kroz isporuku interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na razvoju transverzalnih vještina.

U današnjoj sve složenijoj stvarnosti, razvoj skupa osnovnih i transverzalnih vještina ima visok prioritet kako bi se zadovoljili zahtjevi poslodavaca i imperativi konkretnog upražnjavanja građanstva, kao što je navela EK u "Novoj agendi vještina za Europu" (2016). Društvo koje se brzo mijenja i svjetska transformacija uočena u posljednjem desetljeću donose nove obrazovne trendove, povećane zahtjeve tržišta rada i prilagodljivost obrazovnih prilika, posebno tijekom hitnih slučajeva biosigurnosti kao što je pandemija COVID-19. Nova stvarnost zahtijeva vještine i znanja koja nadilaze samu specifičnu profesiju i dovode do potrebe za visokom razinom posjedovanja transverzalnih vještina. „Transverzalne vještine su one za koje se obično smatra da nisu specifično povezane s određenim poslom, zadatkom, akademskom disciplinom ili područjem znanja, već kao vještine koje se mogu koristiti u velikom broju situacija i radnih okruženja” (IBE 2013.). “Ove vještine su sve više tražene kod mladih kako bi se uspješno prilagodili promjenama i vodili smislene i produktivne živote” (UNESCO UNEVOC). Specifičan problem kojim upravlja BOOST je razvoj transverzalnih vještina putem posebno dizajniranih alata koji naglašavaju važnost transverzalnih vještina, ključnih za učinkovit i ciljano usmjeren osobni i profesionalni razvoj mladih ljudi u EU. BOOST predstavlja pristup transnacionalne suradnje koji uključuje organizacije koje dopiru do ciljnih skupina projekta, a konzorcij čine nevladine organizacije i udruge mladih s velikim iskustvom i prepoznatom kvalitetom u politikama za mlade.

BOOST prijedlog u potpunosti je usklađen s ciljevima programa Erasmus+ za:
• Jačanje vještina i zapošljivosti;
• Modernizaciju obrazovanja, osposobljavanja i rad s mladima;
• Fokus na mladim ljudima.

Glavne potrebe koje će BOOST ispuniti:
• Osnažiti mlade ljude i osobe koje rade s mladima kroz sve BOOST aktivnosti i rezultate;
• Praktično, mladima prilagođeno MOOC e-učenje za razvoj transverzalnih vještina mladih ljudi;
• Jednostavan BOOST priručnik

Projekt BOOST doprijet će do dvije glavne ciljne skupine:
• Mladi iz zemalja partnera - najmanje 50 učenika po zemlji koristit će platformu tijekom trajanja BOOST-a (ukupno 200) (neograničen broj korisnika nakon završetka projekta);
• Osobe koje s mladima iz partnerskih zemalja moći će posjedovati inovativni Priručnik koji osigurava razvoj transverzalnih vještina kod mladih s kojima rade - najmanje 200 preuzimanja e-verzije Priručnika i najmanje 50 primjeraka po zemlji za distribuciju na tiskanom (papirnatom) primjerku osobama koje rade s mladima i organizacijama za mlade.

Očekivani rezultati:
  • Provedba kvalitetnih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, usmjerenih na razvoj transverzalnih vještina mladih;
  • Razvoj, testiranje i pokretanje potpuno funkcionalnog BOOST MOOC e-učenja s ciljem razvoja transverzalnih vještina kod mladih ljudi. Platforma za e-učenje bit će internetsko središte transverzalnih vještina koje će uključivati različite resurse prilagođene mladima;
  • Razvoj praktičnog BOOST priručnika za osobe koje rade s mladima koji ih nastoji osnažiti da razviju transverzalne vještine kod mladih ljudi s kojima rade;
  • 4 transnacionalna projektna sastanka – aktivnosti upravljanja i razvoja sadržaja i 2 događaja diseminacije/zemlja;
  • Osigurana održivost rezultata projekta zbog stvarne teme, održivi rezultati za razvoj mladih i široka diseminacija njegove upotrebljivosti i važnosti u partnerskim zemljama i cijeloj EU.

Kroz navedene rezultate i aktivnosti BOOST projekt će snažno doprinijeti razvoju sektora mladih te će u sadašnjoj izazovnoj situaciji osigurati razvoj transverzalnih vještina za mlade ljude. Kroz interaktivne alate pripremit će se sadržaj koji mladima omogućuje da se pozabave svojom razinom razvoja te dobiju savjete i trikove kako dalje razvijati transverzalne vještine: kritičko razmišljanje, inovativno razmišljanje, prezentacijske vještine, komunikacijske vještine, organizacijske vještine, sposobnosti timskog rada, samodisciplina, entuzijazam, ustrajnost, samomotivacija, tolerancija, otvorenost, poštivanje različitosti, interkulturalno razumijevanje, Medijska pismenost, informacijska pismenost, sposobnost pronalaženja i pristupa informacijama, sposobnost analize i procjene medijskih sadržaja, tjelesno zdravlje, vjerske vrijednosti (definicija UN-a) koji će u visokom djelokrugu tržišta rada biti vrlo potrebni za njihov pravilan profesionalni i osobni razvoj.

Dugoročna korist osigurana je održivošću BOOST rezultata usmjerenih na vrlo važnu temu razvoja transverzalnih vještina, koja će biti još aktualnija u oporavku nakon pandemije, kroz upotrebljivost BOOST tečaja za masovno otvoreno e-učenje (MOOC) te Priručnika i nakon završetka projekta.

Projektni konzorcij:
• Koordinator: Bugarska udruga za razvoj sporta (Bugarska), - www.bulsport.bg
Partneri:
• BRAVO (Bosansko reprezentativno udruženje za vrijedne prilike) (Bosna i Hercegovina), - www.bravo-bih.com
• Vere Montis (Hrvatska), - www.veremontis.hr
• L'ORMA (Italija), - www.ormasite.it/en

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" (BOOST) sufinanciran je od strane Erasmus+ programa Europske unije, kojim se u Bugarskoj upravlja putem Nacionalne agencije Erasmus+ – Centra za razvoj ljudskih resursa.