Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

U Milanu održan sastanak o odobrenju #BOOST framework

U razdoblju od 07. do 10. prosinca 2021. u Milanu u Italiji je održan okvirni sastanak odobrenja projekta "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents". BOOST je 24-mjesečno strateško partnerstvo, sufinancirano iz Erasmus+ programa Europske unije, čiji je cilj stvaranje novih mogućnosti učenja i osobnog razvoja za mlade u Europi pružanjem interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na razvoju transverzalnih vještina. Sastanku su nazočili predstavnici partnerskih zemalja iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije i Hrvatske, a sastanak o framework odobrenju pratio je desk i terenska istraživanja u vezi s razvojem transverzalnih vještina kod mladih, a cilj mu je odobriti okvire i BOOST e-učenja i priručnika konzorcija. Tijekom sastanka okupili su se po jedan predstavnik iz svake partnerske organizacije i jedan omladinski djelatnik koji je detaljno raspravljao o strukturi i sadržaju koji će biti uključeni u oba ostvarenja, analizirajući teorijski i praktični sadržaj.

PROJEKT BOOST U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN S CILJEVIMA PROGRAMA ERASMUS + ZA:
• Povećanje vještina i mogućnosti zapošljavanja;
• Modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima;
• Usredotočite se na mlade.

GLAVNE POTREBE MLADIH KOJE ĆE PROJEKT BOOST OBUHVATITI SU:
• Osnaživanje mladih i osoba s mladima kroz sve aktivnosti i rezultate projekta BOOST;
• Praktična, pogodna za mlade elektronička platforma za učenje - MEP, za razvoj transverzalnih vještina mladih;
• BOOST priručnik za osobe koje rade s mladima s praktičnim naglaskom na razvoj transverzalnih vještina kod mladih.

BOOST PROJEKT DOSEĆI ĆE DVIJE GLAVNE CILJNE SKUPINE:
• Mladi iz partnerskih zemalja - najmanje 50 mladih učenika iz svake zemlje koristit će cjeloživotnu platformu projekta BOOST (ukupno 200) (neograničen broj korisnika nakon završetka projekta);
• Osobe koje rade s mladima iz partnerskih zemalja moći će nabaviti inovativni priručnik koji osigurava razvoj transverzalnih vještina kod mladih s kojima rade - najmanje 200 preuzimanja elektroničke verzije priručnika i najmanje 50 primjeraka po zemlji koji će se distribuirati na papiru za osobe koje rade s mladima i organizacije.

OČEKIVANI REZULTATI:
• Provedba kvalitetnih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti usmjerenih na razvoj transverzalnih vještina mladih;
• Razvoj, testiranje i pokretanje potpuno funkcionalne platforme za e-učenje - BOOST MOOC, s ciljem razvoja transverzalnih vještina mladih. Platforma za e-učenje bit će internetski centar za transverzalne vještine, koji će uključivati različite resurse pogodne za mlade;
• Izrada praktičnog priručnika BOOST za osobe koje rade s mladima, čiji je cilj olakšati razvoj transverzalnih vještina mladih s kojima rade;
• 4 međunarodna sastanka projekata - aktivnosti upravljanja sadržajem i razvoja i 2 događaja širenja u svakoj zemlji;
• Osiguravanje održivosti rezultata projekta, zbog važnosti teme, održivih rezultata za razvoj mladih i širokog širenja njegove upotrebljivosti i važnosti u partnerskim zemljama i diljem EU-a.

Kroz navedene rezultate i aktivnosti projekt BOOST snažno će doprinijeti razvoju sektora mladih te će razviti transverzalne vještine mladih u trenutno teškoj situaciji. Interaktivni alati koristit će se za pripremu sadržaja koji će mladima pomoći da povećaju razinu razvoja i pružiti im savjete i trikove kako dalje razvijati svoje transverzalne vještine: kritičko i inovativno razmišljanje, prezentaciju, komunikacijske i organizacijske vještine, vještine timskog rada, samodisciplinu, entuzijazam, upornost, samomotivaciju, toleranciju, otvorenost, poštivanje različitosti, međukulturno razumijevanje, medijsku i informacijsku pismenost, sposobnost otkrivanja i pristupa informacijama sposobnost analize i procjene medijskog sadržaja, fizičkog zdravlja, vjerskih vrijednosti (DEFINICIJA UN-a), što će biti izuzetno korisno za njihov pravilan profesionalni i osobni razvoj ako se poboljšaju.

Dugoročne koristi osigurat će održivost rezultata projekta BOOST, koji su usmjereni na ključnu temu razvoja transverzalnih vještina, koja će biti još važnija u oporavku od pandemije, korištenjem platforme za e-učenje - MEP-a i priručnika nakon završetka projekta.

PROJEKTNI KONZORCIJ:
• Koordinator: Bugarska udruga za sportski razvoj (Bugarska), www.bulsport.bg;
Partneri:
• Bosanskohercegovačka predstavnička udruga za vrijedne mogućnosti (Bosna i Hercegovina), www.bravo-bih.com;
• Vere Montis (Hrvatska), www.veremontis.com;
• L'ORMA (Italija), www.ormasite.it/en.

Projekt "BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" (BOOST) sufinanciran je iz Erasmus+ programa Europske unije, kojim u Bugarskoj upravlja Nacionalna agencija Erasmus+ - Centar za razvoj ljudskih potencijala.