Projektni tim
Boost novosti
Boost projektni rezultati

Prijavite se za BOOST mobilnost u Milanu

"BOOST-Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents" strateško je partnerstvo od 24 mjeseca, sufinancirano iz programa Erasmus+ Europske unije, s ciljem stvaranja novog obrazovanja i osobnog razvoja za mlade u Europi pružanjem interaktivnih obrazovnih formata i metoda temeljenih na razvoju transverzalnih vještina.

U sve složenijoj stvarnosti u današnje vrijeme razvoj skupa osnovnih i transverzalnih vještina ima visok prioritet kako bi se zadovoljili zahtjevi poslodavaca i imperativi konkretnog ostvarivanja građanstva, kako je europska komisija unaprijedila u "Novom programu vještina za Europu" (2016.). Društvo koje se brzo mijenja i svjetska transformacija zabilježena u posljednjem desetljeću pružaju nove obrazovne trendove, povećane zahtjeve tržišta rada i prilagodljivost obrazovnih mogućnosti, posebno tijekom biosigurnosnih kriza kao što je pandemija bolesti COVID-19. Nova stvarnost zahtijeva vještine i znanja koja nadilaze samu određenu profesiju i dovodi do nove potrebe za visokom razinom posjedovanja transverzalnih vještina, uključujući mlade ljude. "Transverzalne vještine su one za koje se obično smatra da nisu posebno povezane s određenim poslom, zadatkom, akademskom disciplinom ili područjem znanja, već kao vještine koje se mogu koristiti u širokom rasponu situacija i radnih okruženja" (IBE 2013). "Te su vještine sve traženije kako bi se učenici uspješno prilagodili promjenama i vodili smislen i produktivan život" (UNESCO UNEVOC). Poseban problem kojim upravlja BOOST je razvoj transverzalnih vještina putem posebno osmišljenih alata koji naglašavaju važnost transverzalnih vještina, ključnih za učinkovit i usmjeren osobni i profesionalni razvoj mladih u EU usmjeren na ciljeve. BOOST je pristup transnacionalne suradnje koji uključuje organizacije koje dolaze do ciljnih skupina projekta, a konzorcij čine nevladine organizacije i udruge mladih s ogromnim iskustvom i prepoznatom kvalitetom u politikama za mlade.

Na temelju projektnog plana pratit će se sastanak o odobrenju Okvira koji će pratiti stručna i terenska istraživanja u vezi s razvojem transverzalnih vještina kod mladih, a konzorcij će nastojati odobriti okvir i BOOST e-učenja i priručnika. Tijekom sastanka okupit će se po jedan predstavnik svake partnerske organizacije i jedan omladinski radnik koji će detaljno raspravljati o strukturi i sadržaju koji će biti uključeni u oba ostvarenja, analizirajući teorijski i praktični sadržaj. Projektne aktivnosti do trenutka vrednovat će se i po potrebi prilagođavati.

KADA:
07 - 11. prosinca 2021

GDJE:
Milano, Italija

WHO:
Mladi/socijalni/sportski radnici, aktivni u razvoju mladih

KAKO SE PRIDRUŽITI:
PRIJAVNI OBRAZAC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYHRLtE-WnB8DmJwVSfQWzL0vrrlBNBysWJStk3l2GVx_7wA/viewform